چکرز آنلاین بازیلند

اصول بازی چکرز :

چــِکِرز (checkers) یک بازی دونفره است که در صفحه‌ی 8 در 8 مانند شطرنج بازی می‌شود. در این نسخه از بازی که بازی انگلیسی چکرز است، سیاه شروع‌کننده است.
دو نوع حرکت در بازی وجود دارد. رفتن رو به جلو و گرفتن مهره‌های حریف. در حرکت رو به جلو، تنها می‌توان یک خانه در مسیر اریب حرکت کرد. همچنین این حرکت باید رو به جلو باشد. مهره‌های سرباز، به عقب برنمی‌گردند.گرفتن مهره‌ها در صورت امکان اجباری است. یعنی در صورتی که در نوبت خود بتوانید مهره‌ای از حریف را بگیرید، باید این کار را انجام دهید. البته در صورتی که چند امکان گرفتن داشته باشید، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. نکته‌‌ی دیگر این که گرفتن چند مهره‌ی حریف در یک حرکت ممکن است.

انتهای بازی :
در پایان اگر مهره‌های یکی از بازیکنان تمام شود، آن بازیکن بازنده است. اگر یکی از بازیکنان حرکتی نداشته باشد. در صورتی که بازیکن دیگر حرکت مجاز دارد، بازیکنی که حرکت ندارد بازنده است. حالتی نیز وجود دارد که بازی می‌تواند ادامه یابد بدون این که به هیچ کدام از حالت‌های برد برسیم. در این حالت بازی مساوی است.

شاه:

مهره‌ای که به انتهای جدول (برای سفید بالای صفحه و برای سیاه پایین صفحه) برسد، تبدیل به شاه می‌شود. شاه می‌تواند حرکت و پرش را به هر سمت دلخواهی انجام دهد.

نمادهای چکرز:

هنگامی که صفحه‌ی چکرز در برابر شما قرار داده می‌شود، قسمت نزدیک‌‌‌تر به شما پایین و قسمت دورتر بالا نامیده می‌شود. از دید حریف این نام‌گذاری برعکس است. هر مهره یک مرد (man) نامیده می‌شود. هنگامی که مهره‌ای به انتهای صفحه برسد تبدیل به شاه (king) می‌شود. نسخه‌ی لهستانی چکرز که نسخه‌ی بین‌المللی آن نیز هست، روی صفحه‌ی ۱۰ در ۱۰ و با شروع توسط سفید بازی می‌شود.