شطرنج بازیلند

توضیحات بازی شطرنج:

شطرنج یک بازی دو نفره است و بر روی صفحه ای که دارای ۶۴ مربع سیاه و سفید و با استفاده از مهره‌ های شطرنج (شاه ، وزیر ، رخ ، فیل ، اسب و سرباز) انجام می‌گیرد. هر یک از بازیکنان دارای ۱۶ مهره هستند که در یک طرف صفحه شطرنج چیده می شوند و هر یک دارای ارزش و امتیازی مشخصی هستند. شطرنج با پیروزی یکی از بازیکنان یا تساوی پایان می‌ یابد.

قدوم اول) چینش مهره‌ها در صفحه شطرنج

برای شروع بازی صفحه شطرنج باید طوری جلوی هر بازیکن قرار گیرد که اولین مربع از سمت راست سفید باشد، چرا که چینش مهره‌ها باید از این طرف آغاز شود. ردیف دوم با ۸ مهره سرباز پر می‌شود. در ردیف اول، دو مهره رخ در دو گوشه، سپس اسب در کنار آن ها، سپس دو مهره فیل، بعد از آن‌ها وزیر است که همیشه رنگ مهره با رنگ مربع زیر آن مطابقت دارد (وزیر سفید بر روی مربع سفید، وزیر سیاه بر روی مربع سیاه)، آخرین مربع نیز جایگاه مهره شاه است.

قدم دوم) چگونگی حرکت مهره‌های شطرنج

هر کدام از ۶ نوع مهره متفاوت از سایر مهره‌ها حرکت می‌کنند. مهره‌ها نمی‌تواتند از روی سایرین رد شوند (به استثنا اسب که می‌تواند از روی سایر مهره‌ها بپرد). دو مهره شطرنج در یک مربع قرار نمی‌گیرند، اما با حرکت دادن آن‌ها می‌توانید مهره حریف را بزنید و مهره خود را به جای آن در مربع قرار دهید. اصلی‌ترین اهداف شطرنج زدن مهره‌های حریف و گرفتن جایگاه او، دفاع از مهره‌ها در برابر حملات حریف و در دست داشتن مربع‌های مهم در صفحه شطرنج است.

روش بازی شاه

شاه یکی از مهم‌ترین و البته ضعیف‌ترین مهره‌های شطرنج است. شاه در هر جهت تنها می‌تواند یک خانه جا به جا شود – پایین، بالا، کنار، یا اریب. وقتی یکی از مهره‌های حریف به شاه حمله می‌کند، اصطلاح “کیش” استفاده می‌شود. شاه هرگز نمی‌تواند به سمت مربعی حرکت کند که کیش شود.

روش بازی وزیر

وزیر قدرتمند‌ترین مهره شطرنج است. وزیر در هر جهت مستقیم می‌تواند حرکت کند – جلو، عقب، کناره‌ها و حتی اریب – این حرکت تا جایی امکان پذیر است که به یکی از مهره‌های خودی برخورد نکند. مانند همه مهره‌ها، زمانی که وزیر یکی از مهره‌های حریف را می‌زند، حرکت او تمام می‌شود. در تصویر زیر دقت کنید که وزیر سفید چگونه وزیر سیاه را می‌زند و شاه را به حرکت وادار می‌کند

روش بازی رخ یا قلعه

رخ تا جایی که می‌خواهد حرکت می‌کند، اما فقط در یک مسیر مستقیم به سمت جلو، عقب یا کناره‌ها. رخ‌ها زمانی قدرت خود را به رخ می‌کشند که همزمان با یکدیگر کار کنند و حرکات هماهنگی داشته باشند!

روش بازی فیل

فیل می‌تواند به صورت اریب هر چقدر که می‌خواهد حرکت کند. هر مهره فیل بر روی یک رنگ مخصوص (سفید یا مشکی) کار خود را آغاز می‌کند و همیشه باید در مربع‌های همان رنگ بماند. فیل‌ها با یکدیگر کار می‌کنند و بدین طریق ضعف‌های یکدیگر را پوشش می‌دهند.

روش بازی اسب

حرکت اسب‌ها در مقایسه با سایر مهره‌ها بسیار متفاوت است – حرکت دو خانه‌ای در یک جهت و سپس حرکت یک خانه‌ای قائم – به صورت ساده حرکت L. مانند. اسب‌ها تنها مهره‌هایی هستند که می‌تواند از روی سایر مهره‌ها حرکت کنند.

روش بازی سرباز

سرباز‌ها غیرمعمولی هستند، چراکه حرکات و روش حمله آن‌ها متفاوت است: به سمت جلو حرکت می‌کنند، اما به صورت اریب حمله می‌کنند. سرباز‌ها تنها می‌توانند یک خانه به سمت جلو حرکت کنند، اما در اولین حرکت می‌توانند دو خانه به جلو حرکت کنند. سرباز برای زدن مهره حریف تنها می‌توانند یک خانه به صورت اریب حرکت کنند. آن‌ها هیچ وقت نمی‌توانند به سمت عقب حرکت کنند. اگر یک مهره رو به روی سرباز قرار بگیرد، مسیر حرکت او مسدود می‌شود.

قدم سوم) قوانین خاص شطرنج را بیشتر بشناسید

قوانین خاصی در شطرنج وجود دارند که در ابتدا منطقی به نظر نمی‌رسند. این قوانین برای افزایش جذابیت بازی طراحی شده‌اند.

ارتقاء درجه سرباز در شطرنج

سرباز‌ها دارای یک مهارت خاص و منحصر به فرد هستند. اگر یک سرباز به اولین ردیف مهره‌های حریف برسد و در یکی از مربع‌ها قرار گیرد، سرباز می‌تواند به یکی از مهره‌های دیگر تبدیل شود. در اینباره یک تعریف نادرست وجود دارد که سرباز تنها می‌تواند به مهره‌ای که خودش زده است، تبدیل شود. این تعریف کاملا نادرست است. سرباز معمولا به وزیر تبدیل می‌شود، چراکه قدرت در دستان وزیر است.

تکنیک قلعه در شطرنج

یکی دیگر از قوانین خاص شطرنج تکنیک قلعه است. این تکنیک به شما اجازه می‌دهد تا با یک حرکت به دو چیز مهم دست پیدا کنید: شاه را از خطر دور کنید، همچنین مهره رخ خود را از گوشه صفحه شطرنج در بیاورید. در نوبت بازی یک بازیکن، او می‌تواند شاه را دو خانه به سمت رخ بیاورد و سپس رخ را در کنار خود یا سمت مخالف حرکت خود داشته باشد.

نکته: در این مجموعه به دلیل حساسیت و هیجان بازی، برای کم کردن اشتباه درهنگام لمس جایگاه، صلاح بر این دانستیم تا در هنگام قلعه گیری یک بار رخ و سپس شاه را لمس کنید تا عملیات قلعه گیری انجام پذیرد.

قدم چهارم) کدام بازیکن حرکت اول را دارد؟

اصولا، بازیکنی که دارای مهره‌های سفید شطرنج است، بازی را شروع می‌کند. از این رو، بازیکنان به صورت شانسی با استفاده از یک سکه یا انتخاب رنگ یک مهره سرباز در دست بازیکن دیگر، مهره‌های سفید را انتخاب می‌کنند. با انجام اولین حرکت، بازیکن می‌تواند شانس حمله بیشتری نیز داشته باشد.

قدم پنجم) بررسی قوانین شطرنج برای بردن بازی

دو راه برای پایان دادن به یک بازی شطرنج وجود دارد: کیش‌مات، و تساوی

روش انجام کیش مات در شطرنج

هدف این بازی کیش مات کردن مهره شاه حریف است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شاه مورد حمله قرار می‌گیرد، یا در اصطلاح بهتر کیش می‌شود و نمی‌تواند از حالت کیش فرار کند. به صورت کلی سه راه برای خارج شدن از حالت کیش وجود دارد: زدن مهره‌ای که شاه را تهدید می‌کند، مسدود کردن مسیر کیش با یک مهره دیگر، و حرکت به مربعی که کیش در آن اتفاق نمی‌افتد. اگر شاه با یکی از روش‌های گفته شده قادر به فرار نباشد، کیش مات رخ داده و بازی به اتمام می‌رسد. همانطور که می‌دانید شاه از بازی حذف نشده و تا انتهای بازی باقی می‌ماند.

شرایط منتهی به تساوی در بازی شطرنج

در برخی از موارد یک بازی شطرنج با معرفی برنده به اتمام نمی‌رسد، بلکه نتیجه تساوی است. ۵ دلیل برای مساوی شدن بازی وجود دارد:
– موقعیت مهره‌ها به شرایطی وارد شود که نوبت بازی یک بازیکن فرارسد، اما شاه او در حالت کیش نیست و هیچ حرکت دیگری برای سایر مهره‌های او قابل انجام نباشد.
– بازیکن‌ها به صورت توافقی به تساوی رضایت دهند.
– در صفحه شطرنج مهره‌های کافی برای انجام کیش مات وجود نداشته باشد (برای مثال: یک شاه و یک فیل در برابر یک شاه).
– زمانی که یک موقعیت خاص برای مهره‌ها ۳ بار تکرار شود (متوالی بودن آن‌ها الزامی نیست).
– اگر ۵۰ حرکت متوالی انجام شود و هیچ بازیکنی سرباز‌های خود را حرکت ندهد و یا مهره‌های حریف را از بازی حذف نکند.

بازی شطرنج در مجموعه بازیلند به دوصورت دوبعدی و سه بعدی طراحی شده تا کاربر حق انتخاب داشته باشد. بازیلند شطرنج را با دو زمانبدی ۵ و ۱۰ دقیقه ای برای کاربران ارائه کرده است.