دوز انلاین بازیلند

توضیحات بازی دوز:

دوز بازی یا دوز بازی دوازده تایی یک بازی فکری ایرانی دو نفره است که با یک مقوا و ۲۴ مهره در دو رنگ بازی می‌شود. طرحی هندسی با استفاده از چند خط روی مقوا رسم می‌شود و بازیکنان تلاش می‌کنند سه مهرهٔ خود را به ردیف در جایگاه‌ها بنشانند و همچنین مانع ردیف شدن مهره‌های حریف شوند. این بازی را می‌توان با طرح دیگری که ساده‌تر است و هر بازیکن سه مهره دارد و به آن دوز سه تایی می‌گویند بازی کرد؛ ولی دوز بازی دوازده تایی پیچیده‌تر است و فکر بیشتری نیاز دارد.

بازیلند در این مجموعه دوز را به سه روش ۳ و ۹ و ۱۲ تایی برای کاربر فراهم آورده است. در بازی ۳ تایی که مهره ها به صورت پرشی انجام میپذیرد، اما در دو روش ۹ و ۱۲ تایی، مهره ها بعد از جایگیری در ابتدا به صورت جانبی و هنگامیکه مهر ها به ۳ تا رسید میتواند به صورت پرشی به بازی ادامه دهد. هر سه مهره که در یک خط قرار گیرند به اصطلاح حریف دوز میخورد و به شما این امکان را میدهد تا یک مهره از حریف را خارج کنید وتا زمانیکه مهره ها به دوتا برسند بازی انجام میپذیرد و در صورت رسیدن به دومهره شما یا حریف برنده یا بازنده خواهید بود.