منچ بازیلند

قوانین بازی منچ :

هر بازیکن ۴ مهره خواهد داشت ( تعداد کل مهره‌ها ۱۶ خواهد بود ) که در ابتدا ۴ مهره در خانه‌های کناری قرار خواهند گرفت و بازیکنان باید مهره‌های خود را به انتهای بازی، یعنی ستون‌های عمودی یا افقی مربوط به خود (هم رنگ) برسانند و برندهٔ بازی فردیست که زود تر از دیگر بازیکنان موفق به تمام کردن مهره‌های خود بشود. حرکت در این بازی بر مبنای تاس ریختن است، تعداد تاس ۱ عدد می‌باشد. آوردن عدد ۶ به معنای شروع بازی و در ادامهٔ بازی وارد کردن مهره‌ها خواهد بود، همچنین بعد از رخ دادن عدد ۶، بازیکن می‌تواند یک بار دیگر تاس ریخته و به همین ترتیب ادامه دهد. کسی که عدد ۶ می آورد و مهره بیرون دارد و یک مهره در خانه شروع دارد میتواند چند مهره در نقطه شروع بر روی هم قرار دهد.

نکته: برای تسهیل و سرعت در بازی ،بازیلند این امکان را برای کاربر فراهم کرده تا در ابتدای بازی و زمانیکه مهره ای در مسیر ندارید حتی باوجود بودن مهره در نقطه امن انداختن تاس تا سه بار برای شما امکان پذیر باشد. همچنین بعد از رخ دادن عدد ۶ بازیکن میتواند یکبار دیگر تاس ریخته و به همین ترتیب ادامه دهد. تازمانی که یک مهره در نقطه شروع دارید نمیتوانید مهره دیگری وارد زمین کنید. در نقطه شروع حریف میتواند بعداز اوردن تاس مورد نظر مهره شما را خارج کند. در منچ بازیلند بعد از خارج کردن هر مهره حریف به شما شانس مجدد برای انداختن تاس تعلق میگرد.

در این مجموعه، بازی منچ به دو صورت فردی و تیمی ( دو به دو) و به اصطلاح یاری انجام میپذیرد، که در بازی یاری مهره های آبی و سفید و در آنطرف مهره های قرمز و مشکی به ترتیب با هم تیم راتشکیل میدهند.قوانین به صورت قبل انجام میپذیرد با این تفاوت که هرکدام از اعضای یک تیم هر چهار مهره خود را در جایگاه امن قرار دهد، درواقع تیم پیروز شده و برنده بازی اعلام میگردد.

در این بازی برای هر کاربر سه بار شانس حرکت ندادن طراحی شده که با سه چراغ روشن نمایش داده میشود و امکان استفاده از این موقعیت در شرایط مختلف را دارد.